Chuyện bi hài ở phòng tư vấn sức khỏe sinh sản

Còn nhiều vô vàn những ví dụ bi hài khác để chứng minh rằng: giới trẻ hiện nay có thể giỏi rất nhiều thứ, nhưng lại đang rất “dốt” trong việc tự bảo vệ sức khỏe bản thân.

Video khác